– Målet är att chaufförerna ska få med sig vikten av att vara en bra förebild i trafiken och hur deras agerande i trafiken påverkar varumärket. Sedan hoppas jag att de får lite nya verktyg att kunna bjuda kunden på ett mervärde utöver själva resan, säger Pär Dahlstedt, skolchef på Svea Trafikcenter. Utbildningen bidrar ju på så sätt att höja statusen på yrket. Målet är ju att när man anlitar en taxi så skall man få kvalitet och en god service.

Kursen riktar sig i första hand till företag och personal som vill profilera både sig själva och sitt företag som trafikmedvetna och ansvarstagande på ett positivt sätt.
– Vi kommer att låta alla våra chaufförer och åkare gå på den här kursen, säger Fredric Mellberg, marknadsansvarig på Gävle Taxi. Vi är cirka 150 medarbetare. Tanken är att vi skickar ett 15-tal varje vecka tills alla gått igenom utbildningen. Sedan kommer vi att låta nya chaufförer gå kursen. Så det är en stor apparat logistikmässigt när alla ska igenom, men kommer att bli en smal sak att hålla efter sedan.

Alla Gävle Taxis chaufförer är redan utbildade och godkända taxichaufförer via Transportstyrelsens utbildning samt utbildas hos X-trafik för att få köra samhällsbetalda resor som skolskjuts, färdtjänst och sjukresor samt att man har en egen intern utbildning som avslutas med ett teoriprov.
– Våra nya chaufförer måste också köra under handledning till en början och släpps ut i full trafik på egen hand först när de klarat våra egna prov. Trots detta så vill vi höja ribban ytterligare. Vi är övertygade om att vi med den här kursen ytterligare höjer kompetensen och servicekänslan hos alla medarbetare, säger Fredric. Vi vill också vårda vårt varumärke men också höja statusen för hela branschen. Våra chaufförer ska kunna känna en stolthet att vara en del av Gävle Taxi.

Gävle Taxi har cirka 60 bilar som rullar året runt, dygnet runt och syns i hela länet. Så vad hoppas man då att chaufförerna skall få med sig från utbildningen?
– Det är nog ytterst personligt då vissa av våra chaufförer har kört taxi i 50 år medan vissa har kört 5 månader. Men jag är säker på att alla kan plocka med sig något ”verktyg” från kursen. Ibland kan det bara behövas en liten påminnelse eller aha-upplevelse för att sedan gå ut igen och göra ett ännu bättre jobb.

Att ha sin logotyp över hela sidan på bilen är en mycket effektiv reklamplats som ger mycket på den lokala marknaden. Det är många som ser den utan att tänka på det. Vilket över tid skapar en känsla av trygghet åt framtida kunder. Men det betyder också att föraren av fordonet uppträder så som företaget vill profilera sig. Annars kan det vara den sämsta reklaminvestering man har gjort.
– Det är just därför vi anordnar den här kursen, säger Pär Dahlstedt. Vi håller på i fyra timmar, där vi pratar om varumärkets betydelse, vilka som tittar på det, hur det påverkar den enskilda personens arbete och hur man blir bedömd i sitt yrke i övrigt. Vi går även igenom vilka nya trafikregler som har kommit och hur man kan använda varumärket som en ”kvalitetsstämpel”.

I halvdagskursen ”Varumärket i trafiken” går man igenom varumärkets betydelse för företaget och den enskilde anställde, samt vikten av att representera ”sitt” varumärke. Vill man vara den slarvige hantverkaren som alltid åker för fort och tränger sig i köer, för att hinna till kunden i tid? Eller vill jag vara den proffsige och planerade yrkesmannen som har allt inplanerat och klart.


För mer information
Pär Dahlstedt
073-839 29 89
Skolchef
Svea TrafikCenter
https://sveatrafikcenter.se

Fredric Mellberg
076-322 43 65
Gävle Taxi
https://gavletaxi.se